Ons beleid

Zarioh Schoonmaakdiensten B.V. is ervan overtuigd dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een belangrijk onderdeel moet zijn van haar bedrijfsvoering. Wij hebben aandacht voor duurzaamheid en richten ons op het verhogen van de bewustwording rondom duurzaamheid bij onze relaties. Wij werken aan een veilige, gezonde, plezierige, transparante en milieuvriendelijke omgeving voor alle relaties.

Wij nemen de drie pijlers (Planet, People, Profit) ter hand als basis. Bij elke beslissing denken we naast ons bedrijfsbelang ook goed na over de zorg voor onze medewerkers en het milieu. Bij het nemen van al onze beslissingen zoeken wij zorgvuldig de balans tussen Mens, Aarde en Resultaat op billijkheid, leefbaarheid en levensvatbaarheid. Zodat als de balans klopt, we weten dat we een duurzaam besluit nemen.

Wij willen de grondstof voor ontwikkeling zijn voor onze relaties en hen bij onze duurzame inspanningen betrekken om via onze ontwikkelingen, ook hen de gelegenheid te geven zich te ontwikkelen en zo tot een gedeelde, positieve waarde (shared value) te komen.

Onze bijdrage voor duurzame ontwikkelingen

Ons MVO beleid richt zich op de volgende aspecten:

• Het werken met de juiste medewerkers en middelen om kwalitatieve diensten te kunnen leveren.
• Een veilige werkomgeving waar alle medewerkers zich kunnen ontwikkelen en die voldoet aan de eisen van de Arbowet.
• Zuinig omgaan met het milieu.
• Samenwerking en vertrouwen tussen Zarioh Schoonmaakdiensten en al haar relaties.

Arbeidsomstandigheden
Wij streven naar een personeelsbeleid waar onze medewerkers zich blijvend kunnen ontwikkelen. Belangrijk is ook de juiste werkomstandigheden zoals veiligheid en gezondheid.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid/betrokkenheid
Zarioh Schoonmaakdiensten ondersteunt verschillende goede doelen / donaties, waaronder kansarme jongeren en een project waterputten in het buitenland.

Transparantie
Zarioh Schoonmaakdiensten is van mening dat transparantie het vertrouwen vergroot en inzicht geeft in eventuele verbeteringen.

Eerlijk en integer handelen
Wij hanteren realistische prijzen in al onze offertes en contracten. In onze offertes en communicatie verschaffen wij eerlijke en volledige informatie die niet misleidend van aard is. Geschillen worden altijd in overleg opgelost en de privacy wordt volledig gewaarborgd.

Milieu
Zarioh Schoonmaakdiensten werkt uitsluitend met middelen welke het milieu niet belasten en afbreekbaar zijn. Iedereen binnen onze firma werkt hier volledig aan mee. Daarnaast werken wij mee aan het scheiden van afval bij onze opdrachtgevers en het afvoeren hiervan.